Beste sociaal werker,

‘Wat maakt vandaag de moeite waard?’. ‘Waarom overkomt mij dit?’ Vragen die jij waarschijnlijk regelmatig krijgt van cliënten. Soms recht voor z’n raap, soms verstopt achter een praktische vraag. Wij zijn heel benieuwd: hoe ga jij om met dit soort zingevingsvragen?

Zingeving
Zingeving is belangrijk in ieders leven, ook in dat van de cliënten waar jullie mee in contact staan. Goede begeleiding vraagt om lokale samenwerking tussen mensen en organisaties. Agora ondersteunt dit met kennis, instrumenten en inspirerende voorbeelden (www.agora.nl).

Betere informatie
Met deze enquête willen we meer inzicht krijgen in je werkwijze. Want zo kunnen we jou en je collega's nog beter informeren over de (samenwerkings)mogelijkheden van sociaal werk op zingevingsgebied. Bijvoorbeeld door onze bevindingen te delen met beroeps- en branche-organisaties en opleidingen.

Je deelname is waardevol
De enquête invullen kost ongeveer 10 minuten. Uiteraard gaan we zorgvuldig met je gegevens om en verwerken we de resultaten anoniem. Heb je interesse in de resultaten? Geef dan aan het einde van de vragenlijst je e-mailadres op.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op (jhulshof@agora.nl).

Alvast bedankt voor je deelname!

Met vriendelijke groet,

Julia Hulshof
Beleidsadviseur bij Agora


Handig om te weten
Agora zet zich in voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbaar zijn door ouderdom en hun naasten. 

Met het begeleiden bij zingevingsvragen bedoelen wij de taken die in het beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker benoemd staan bij het leefgebied zingeving. Hier staat o.a. het begeleiden van mensen bij betekenisgeving en het ondersteunen van mensen bij ingrijpende gebeurtenissen benoemd. Meer hierover lezen? Klik hier.

In deze enquête hebben wij het over "zingevingsvragen". Wij zijn ons ervan bewust dat zingevingsvragen niet altijd expliciet gesteld worden.
0 van 32 beantwoord
 

T