Test sprawdzający wiedzę dotyczącą Dwumasowego Koła Zamachowego LuK DMF

Wypełnij pola poniżej. Wynik na ekranie po zakończeniu testu pokaż prowadzącemu szkolenie.

T