Gerbiamas (-a) respondente,

LR Finansų ministerija kartu su tyrimų ir konsultacijų įmone BGI Consulting atlieka Partnerystės principo įgyvendinimo ES struktūrinių fondų valdymo procese vertinimą.

Kaip dalis minėto vertinimo šiuo metu yra atliekama apklausa, skirta įvertinti partnerių organizacijų dalyvavimą 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų valdymo procesuose, t. y. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) klausimams spręsti suformuotose darbo grupėse, diskusijose, pristatymuose, nuomonių apklausose ir pan.

Pateikiamoje apklausos anketoje, priklausomai nuo to, kuriuose Veiksmų programos valdymo etapuose dalyvavo Jūsų atstovaujama organizacija, dalis klausimų formuluočių gali kartotis, tačiau, atkreipkite dėmesį, kad kiekvieną kartą klausiama apie Jūsų atstovaujamos organizacijos patirtį skirtingose veiklose.

Šioje apklausos anketoje naudojama sąvoka „Partneris” apima ekonominius ir socialinius partnerius, nevyriausybines organizacijas bei kitas įstaigas, atstovaujančias pilietinei visuomenei, dalyvavusius / dalyvaujančius bet kokiose 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo veiklose, koordinuojamose viešojo sektoriaus institucijų.

Ši apklausos anketa, jeigu nenurodyta atskirai, neapima jokių veiklų, kuriose Jūsų atstovaujama organizacija dalyvauja kaip projekto vykdytojas (ar projekto partneris), įgyvendinant pagal Veiksmų programą finansuojamus projektus.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie klausimai kalba išskirtinai apie Jūsų atstovaujamos organizacijos, o kai kurie bendrai apie visų partnerių patirtį.

Maloniai prašome užpildyti apklausos anketą, nes Jūsų indėlis vertinimo atlikimui labai svarbus!

Dėkojame už Jūsų laiką!

Jūsų atsakymų lauksime iki 2017 m. balandžio 7 d. imtinai.
Kilus klausimams dėl apklausos prašome kreiptis el. paštu vertinimas@bgiconsulting.lt arba telefonu (8 5) 215 3969 (Giedrė Stonytė).

T