Introduksjon

FOSTER (Fighting OSteosarcoma Through European Research) er et nytt samarbeid som for første gang samler osteosarkomleger, forskere, pasienter, foreldre og pasientforkjempere. Det er et samarbeid som omfatter deltakere fra hele Europa, både etablerte spesialister og unge forskere, som alle har som mål å forbedre resultatene for pasienter med osteosarkom - en sykdom som ikke har sett noen vesentlige forbedringer på mange tiår. Målet med denne undersøkelsen er å måle erfaringene til alle beinsarkompasienter og foreldre og bidra til å rette oppmerksomheten mot de prioriteringene vi velger ut. Hvis du er en bensarkom-/osteosarkompasient, eller en forelder, pleier eller pårørende til en bensarkom-/osteosarkompasient, kan du hjelpe oss ved å fylle ut spørreskjemaet og også ved å gi det videre til andre pasienter og foreldre du kjenner. Vårt mål er å informere om den fremtidige retningen for forskning og behandling av bensarkom/osteosarkom i Europa - dette kan vi bare gjøre med din støtte.

Question Title

* 1. Er du [vennligst spesifiser ett eller flere]:

Question Title

* 3. Hvor hørte du om denne undersøkelsen?

T