Kontekst

I dashur zotëri apo zonjë, 

COVID-19 ka detyruar shtetasit dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor (HCP) në të gjithë botën të ndryshojnë ndjeshëm rutinën e tyre të përditshme. Akademia Evropiane e Alergjisë dhe Imunlogjisë Klinike mbulon një shumëllojshmëri të gjerë temash të lidhura me alergjinë dhe imunitetin për punonjësit e kujdesit shëndetësor, shkencëtarët dhe gjithashtu pacientët. Në Task Forcën tonë për Telemjekësinë, ne duam të zbulojmë rreth opinionit tuaj mbi telemjekësinë dhe nëse i konsideroni kontaktet e largëta të përshtatshme për konsultime lidhur me shëndetin. Qëllimi ynë është të vëzhgojmë gjendjen e tanishme me qëllim që të japim propozime dhe përmirësime të reja. Kjo mund të bëhet vetëm me bashkëpunimin tuaj si qytetarë dhe pacientë.  

Nëse dëshironi të bashkoheni me misionin tonë, ju lutem plotësoni pyetësorin e mëposhtëm. 

Faleminderit shumë dhe qëndroni të sigurt! 

Përgjegjësia: Ju lutemi lexoni me kujdes këtë mohim përpara se të vazhdoni.
I gjithë informacioni i postuar është thjesht për qëllime arsimore dhe informuese. Nuk është menduar si një zëvendësim për këshillat profesionale. Nëse vendosni të veproni sipas ndonjë informacioni në këtë faqe në internet, ju e bëni këtë me rrezikun tuaj.

Ndërsa informacioni mbi këtë studim është verifikuar në mënyrën më të mirë të aftësive tona, ne nuk mund të garantojmë se nuk ka gabime ose gabime. Duke hyrë dhe duke përdorur shërbimin tonë, ju nënkuptoni pranimin tuaj të kushteve të kësaj mohimi. Nëse nuk jeni dakord me ose nuk jeni të kënaqur me asnjë aspekt të kësaj mohimi, duhet të ndërprisni menjëherë hyrjen ose përdorimin e Shërbimeve tona.
Kjo mohim synon t'ju japë informacion se si Taskforca Eaaci Telemedicine mbledh dhe përpunon të dhënat tuaja përmes përdorimit tuaj të kësaj platforme, duke përfshirë çdo të dhënë që mund të ofroni nëse na kontaktoni në lidhje me shërbimet tona. Si pjesë e sondazhit, të dhënat (mosha, gjinia, vendi i banimit, informacioni mbi përvojën tuaj (specifike të sëmundjes) me telemjekësinë etj.) Do të mblidhen. Të dhënat tuaja do të mblidhen vetëm kur na i siguroni ato. Të dhënat e tjera mblidhen automatikisht nga sistemet tona të TI kur vizitoni faqen e internetit. Këto të dhëna janë kryesisht të dhëna teknike siç janë shfletuesi dhe sistemi operativ që po përdorni ose kur keni hyrë në faqe. Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në faqen tonë të internetit.

Ne do të mbledhim dhe ruajmë dhe ndajmë publikisht të dhënat e dhëna për përgatitjen dhe ekzekutimin e Anketës së Telemjeksisë për Pacientët. Asnjë e dhënë personale si emri juaj ose detajet e kontaktit nuk do të mblidhen ose bëhen publike. Ne rezervojmë të drejtën për të azhurnuar këtë mohim në çdo kohë dhe ne do t'ju ofrojmë një mohim të ri kur të bëjmë ndonjë azhurnim thelbësor. Ne gjithashtu mund t'ju njoftojmë herë pas here në mënyra të tjera për përpunimin e informacionit tuaj personal.

Përditësuar më 10 Mars 2021.

Question Title

* 1. A do ta plotësoni pyetësorin për veten apo fëmijën tuaj

Question Title

* 2. Mosha

Question Title

* 3. Gjinia

Question Title

* 4. Vendi i banimit

Question Title

* 6. A keni një kompjuter personal,tablet ose  laptop  në shtëpi?

Question Title

* 7. A keni lidhje wi-fi në shtëpi?

Question Title

* 8. A keni një telefon smart të lidhur me internet?

Question Title

* 9. A rekomandoi dikush që ti ose fëmija juaj të përdorni ndonjë lloj burimi telemjekësor?

Question Title

* 10. Nëse po, kush të rekomandoi që të përdorësh ndonjë lloj burimi telemjekësor?  

Question Title

* 11. Cilin lloj burimi përdore (mund të zgjedhësh më shumë se një)?

Question Title

* 12. A e dini nëse dhe si po mbrohen të dhënat tuaja shëndetësore duke përdorur burimet e telemjekësisë?

Question Title

* 13. A i besoni mbrojtjes së të dhënave në resurset e telemjekësisë që përdorni?

Question Title

* 14. Ju lutem zgjidhni kënaqësinë që keni duke përdorur ish-resurset/s:

  0 - nuk është i kënaqur fare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - shumë i kënaqur Nuk e përdora këtë burim.
Video konsulta
Këshillim telefonik
E-Mail konsultim
Konsulta me mesazhe
Websajtet
App lidhur me shëndetin 
Mediat sociale

Question Title

* 15. A përdorni zakonisht ndonjë lloj aplikacioni celular që lidhet me shëndetin? 

Question Title

* 16. Nëse i jeni përgjigjur "po" pyetjes së mëparshme, ju lutemi specifikoni temën

Question Title

* 17. Ju lutem specifikoni se çfarë lloji të aplikacioni celular përdorni (ju mund të zgjidhni më shumë se një)

Question Title

* 18. Ju lutem zgjidhni kënaqësinë që keni duke përdorur aplikacione të lidhura me shëndetin

Question Title

* 19. Sa shpesh përdorni një app celular lidhur me alergjinë

Question Title

* 20. Sa jeni të interesuar në përdorimin e telemjekësisë (p.sh. në zbatimin e duhur të ilaçeve inhalative ose tema të tjera të lidhura me sëmundjen)?

nuk është i interesuar fare shumë i interesuar
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 21. Komente të tjera

0 of 21 answered
 

T