برگه ى نظرسنجى پناهندگان،


از پاييز ٢٠١٥، ما پنج شنبه ى اول، سوم و پنجم هر ماه "ملاقات مردم با مردم - معاشرت بين پناهندگان و آلمانى ها " را برگزار كرده ايم.
با اين نظرسنجى، ميخواهيم دريابيم چه چيزى موفقيت آميز بوده، چه چيزى ميتواند تغيير كند و چه چيزى بايد بهتر شود.
مهم نيست كه شما پايه ى هميشگى ملاقات ها بوده ايد يا اينكه فقط گاهى سر زده ايد، ممنونيم كه وقت ميگذاريد براى پاسخگويى)حدوداً ده دقيقه).

* 1. جوانب نامبرده چقدر برای شما اهمیت دارند؟

  مهم نيست كمى مهم مهم خيلى مهم بى پاسخ
گپ به آلمانی
ترجمان گپ ها
غذا و نوشیدنی
موسیقی و رقص
بازی و نقاشی
بازار
برقراری ارتباط با آلمانی ها و پناهجویان
(برای مثال:در مورد تربيت و عادات و سنت ها (تبادل اطلاعات بین پناهنجویان و آلمانی ها
اعیاد آلمانی را جشن گرفتن برای مثال کریسمس
جشن گرفتن مراسم دیگر فرهنگ ها برای مثال: رمضان
دریافت اطلاعات با سوال های کاربردی
یاری گرفتن در امور یا مشکل های روزمره

* 2. آیا علاقه دارید خواست ها و موضوعات خود را با جمع در میان بگذارید؟

* 3. (یک رابطه ی مستمر با آلمانی ها چه کمک هایی به شما خواهد کرد؟ (می توانید بیشتر از یک مورد را نام ببرید.

* 4. در زمان رفتن به ملاقات آلمانی ها چه احساسی دارید؟

* 5. در طول قرارهای ملاقات احساس می کنید که فرهنگ و اعتقاداتتان مورد احترام شمرده می شوند؟

* 6. انگیزه ی شما برای شرکت در ملاقات ها چیست؟

* 7. چه کمکی می توانید بکنید؟

* 8. ملاقات ها چه ارزشی دارند و چقدر کمک حال شما بوده اند؟

* 9. به نظر شما چه راه هایی برای برقراری ارتباط یا دعوت پناهجویان وجود دارد؟

  نمى دانم بد خوب
اطلاعیه های چندزبانه
ملاقات در خانه، هایم یا
از طرف شرکت کنندگان قدیمی
سایت و اینترنت
فيسبوك
ايميل
دعوت شخصی
(...از راه معلم زبان-دوره ی انطباق ( برای مثال خانم روث، اشتفانی،
از راه اینفو-کافه
’‘از راه ’‘آوو

* 10. شما از چه راهی با ملاقات ها آشنا شدید؟

* 11. مخاطب ملاقات ها بیشتر چه کسانی هستند؟

* 12. (...آمدن چه افراد دیگری خوب است؟(برای مثال: از جاب سنتر، شرکت ها یا دیگر شرکت کنندگان

* 13. به عنوان یک پناهجو چه تفاوت های فرهنگی و سوالاتی از آلمانی ها می تواند قابل بحث و بررسی باشد؟

* 14. اگر تصمیم گرفتید که دیگر در ملاقات ها شرکت نکنید، چرا؟ لطفا حداکثر سه مورد را علامت بزنید

* 15. چه درخواست یا انتظار دیگری از ملاقات ها دارید؟

* 17. سن (چند سال)

6
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

* 18. ملیت

* 19. چقدر در ملاقات ها شرکت کرده اید؟

* 20. چند وقت است که در آلمان هستید؟

1990
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T