Dotazník o energetických službách (20.06.-01.07.16):
 
 
Vážená pani, Vážený pán,

ďakujeme Vám za účasť na prieskume, ktorý sa zaoberá energetickými službami. Cieľom tohto prieskumu je vytvoriť všeobecný prehľad o využívaní opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti v rôznych odvetviach. Téma garantovaných energetických služieb (ako napríklad energy performance contracting) je obzvlášť zaujímavá, a aj na Slovensku sa uplatňuje v čoraz väčšej miere. Tento dotazník slúži ako podklad pre analýzu možných prekážok pri implementácii týchto služieb na Slovensku a návrh riešení na prekonanie týchto prekážok.

Všetky údaje sú ukladané podľa legislatívnych predpisov na ochranu údajov, ktoré platia v Európe a Írsku a sú zdieľané s tretími stranami. Výsledky sú vyhodnocované anonymne.

Vzhľadom na cieľovo orientovaný rozvoj energetických služieb by sme radi v nadväznosti na prieskum zrealizovali osobné pohovory s niektorými účastníkmi prieskumu. Preto Vás žiadame o poskytnutie kontaktných údajov (meno, e-mail a názov organizácie). Poskytnutie týchto údajov je nepovinné a neovplyvňuje anonymitu pri vypĺňaní dotazníka.

Tento prieskum je realizovaný v rámci európskeho projektu guarantEE. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte: Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava, lauko@ecb.sk.

 Povinné otázky sú označené hviezdičkou*, odpovede na ostatné otázky sú nepovinné.

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka!


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696040.
 
4% of survey complete.

T