Dotazník o energetických službách (20.06.-01.07.16):
 
 
Vážená pani, Vážený pán,

ďakujeme Vám za účasť na prieskume, ktorý sa zaoberá energetickými službami. Cieľom tohto prieskumu je vytvoriť všeobecný prehľad o využívaní opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti v rôznych odvetviach. Téma garantovaných energetických služieb (ako napríklad energy performance contracting) je obzvlášť zaujímavá, a aj na Slovensku sa uplatňuje v čoraz väčšej miere. Tento dotazník slúži ako podklad pre analýzu možných prekážok pri implementácii týchto služieb na Slovensku a návrh riešení na prekonanie týchto prekážok.

Všetky údaje sú ukladané podľa legislatívnych predpisov na ochranu údajov, ktoré platia v Európe a Írsku a sú zdieľané s tretími stranami. Výsledky sú vyhodnocované anonymne.

Vzhľadom na cieľovo orientovaný rozvoj energetických služieb by sme radi v nadväznosti na prieskum zrealizovali osobné pohovory s niektorými účastníkmi prieskumu. Preto Vás žiadame o poskytnutie kontaktných údajov (meno, e-mail a názov organizácie). Poskytnutie týchto údajov je nepovinné a neovplyvňuje anonymitu pri vypĺňaní dotazníka.

Tento prieskum je realizovaný v rámci európskeho projektu guarantEE. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte: Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava, lauko@ecb.sk.

 Povinné otázky sú označené hviezdičkou*, odpovede na ostatné otázky sú nepovinné.

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka!This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696040.
 
4% of survey complete.

T