Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) má zájem lépe porozumět případům použití identifikátoru právnických osob (LEI). Účelem tohoto průzkumu je získat cenné poznatky přímo od uživatelů LEI z celého světa. Upozorňujeme, že tento průzkum je anonymní a výsledky slouží pouze pro statistické účely.
Na vaší zpětné vazbě záleží! Věnujte prosím 3 minuty vyplnění tohoto průzkumu.
S pozdravem,

GLEIF Business Operations

Question Title

* 1. Pod jakou jurisdikci spadá sídlo Vaší firmy?

Question Title

* 2. Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje odvětví/sektor podnikání?

Question Title

* 3. Jak dlouho používáte LEI, případně údaje z globálního indexu LEI (např. referenční údaje LEI, atd.)?

Question Title

* 4. K jakému účelu využívá Vaše společnost LEI / globální index LEI (např. referenční údaje LEI a LEI)?

Question Title

* 5. Jak často Vaše společnost používá LEI, případně data z globálního indexu LEI (např. referenční údaje LEI a LEI)? Například pro regulatorní výkaznictví, identifikaci obchodní protistrany, požadavek na dodržování předpisů atd. Jakoukoli okolností (okolnostmi) uvedenou (uvedenými) v Q4.

Question Title

* 6. Jaký způsob(y) přístupu k datům v globálnímu indexu LEI (např. k referenčním údajům LEI a LEI) preferujete?

Question Title

* 7. Jak často přistupujete ke globálnímu indexu LEI (např. k referenčním údajům LEI a LEI) (jakoukoli metodou (metodami) uvedenou v otázce 6)?

Question Title

* 8. Které referenční údaje považujete za nejužitečnější nebo je nejčastěji používáte?

Question Title

* 9. Setkali jste se při používání LEI s nějakou výzvou (výzvami) nebo překážkou (překážkami)?

T