Barnkonventionen för det lilla barnet - ett stort uppdrag

Hej!
Tack för att du vill vara med. Här anmäler sig prematurfödda barn, föräldrar, vårdpersonal och
alla ni andra som vill vara med och påverka framtiden för de för tidigt födda barnen.

Tid: Torsdagen den 16 november 2017, klockan 18.00-20.00.
Plats: Lilla Aulan, Jan Waldenströmsgatan 1, 214 28 Malmö.

Seminariet arrangeras av Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets fond och Svenska Neonatalföreningen
i samarbete med AbbVie. 

Tryck på klar-knappen för att sända in din anmälan. Välkommen!

* 1. Anmälan gäller:

* 2. Jag vill även anmäla:

* 3. Här kan du ange ev. matallergier:

* 4. Övrigt:

Med ytterligare stöd från
Chiesi, Medela, Nestlé Nutrition, Perkin Elmer, Philips, Stiftelsen Tummeliten, Sparbanksstiftelsen Finn, Neonatalverksamheten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Västerbottens läns landsting, Region Skåne samt Stockholms läns landsting.

T