Dank voor je deelname aan het webinar als kick-off voor de versnellingsstudio Nieuwbouw Drenthe.

Zes corporaties (Lefier, Actium, Domesta, Woonconcept, Woonservice en Wold & Waard) hebben de ambitie gezamenlijk zo’n 200 (sloop-) en nieuwbouwwoningen per jaar te realiseren.  Om een goede dialoog te hebben en inzichten vanuit marktpartijen op te halen, zal de uitwerking van de uitvraag in een versnellingsstudio plaatsvinden. Afgevaardigden van woningcorporaties nemen zelf ook deel aan deze sessies.

Met deze vragenlijst willen we je vragen om aan te geven welke rol je voor je ziet in het uitwerken van de uitvraag en in het daadwerkelijk realiseren van de bouwstroom.

De versnellingsstudio bestaat uit de volgende online sessies.
  • Online sessie maandag 8 juni 13:00-15:00 uur
  • Online Sessie vrijdag 12 juni  9:00-11:00 uur
  • Online sessie dinsdag 23 juni 9:00-11:00 uur.
  • Demoday sessie maandag 29 juni 13:00-15:00 uur

Deelnemers worden betrokken in de uitvraag.

 We zouden je reactie graag uiterlijk dinsdag 2 juni ontvangen.

 
Wij hebben er zin!

Team Versnellingstudio Bouwstroom Nieuwbouw Drenthe

! Gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. de uitvoering van de Versnellingstudio (privacyverklaring)

Question Title

* 1. Wilt u als aanbieder meewerken aan de uitvraag voor een batch van 200 nieuwbouwwoningen?

Question Title

* 2. Uw gegevens:

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T