Tack för att du medverkar i denna kundnöjdhetsenkät  som gäller det senaste utförda  servicearbetet på din RATIONAL maskin. Dina åsikter hjälper oss i vårt ständiga arbete för bättre service. 

Det tar endast 3-4 minuter. 

Alla uppgifter är frivilliga.

Question Title

Bland alla deltagare som deltar i kundundersökningen under deltagandeperioden lottar vi ut en RATIONAL SelfCookingCenter® 61 Elektro (Deltagarvillkor).

Nedan kan du lämna ditt samtycke till behandling av dina uppgifter i samband med kundundersökningen, deltagande i tävlingen och för kontakt inom ramen för kundundersökningen. Du kan själv avgöra för vilket syfte du vill lämna ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan eller motsätta dig behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan. Mer information om dataskydd i samband med ditt samtycke finns i vår integritetspolicy.

<span style="font-size: 12pt;">Bland alla deltagare som deltar i kundundersökningen under deltagandeperioden lottar vi ut en RATIONAL SelfCookingCenter® 61 Elektro (<a href="http://content.rational-online.com/documents/Service/201901_RATIONAL_Service_CustomerSatisfaction_Terms_and_conditions_of_participation_SE.pdf" rel="nofollow" target="_blank">Deltagarvillkor</a>).<br><br>Nedan kan du lämna ditt samtycke till behandling av dina uppgifter i samband med kundundersökningen, deltagande i tävlingen och för kontakt inom ramen för kundundersökningen. Du kan själv avgöra för vilket syfte du vill lämna ditt samtycke. <br><br>Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan eller motsätta dig behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan. Mer information om dataskydd i samband med ditt samtycke finns i vår <a href="http://content.rational-online.com/documents/Service/201901_RATIONAL_Service_CustomerSatisfaction_Data_privacy_statement_SE.pdf" rel="nofollow" target="_blank">integritetspolicy</a>.<br><br> </span>

T