Stort tack för att du deltar i vår undersökning på temat ”Namn på maskiner och tekniska apparater”!

Alla människor har ett namn och även de flesta husdjur. Men hur är det med andra saker, som också är en fast beståndsdel i vår vardag och så att säga ”bor” hos oss? Har du någon gång namngivit en maskin eller en teknisk apparat (eller kanske flera)? Heter din dammsugare kanske Ludde eller din bil Pärlan? Om så är fallet skulle vi gärna vilja veta mer om det. Men också om det inte stämmer in på dig skulle vi bli glada om du vill deltaga i undersökningen.

Att svara på frågorna tar bara några minuter och är helt anonymt. Svaren kommer endast att användas för vetenskapliga studier. Det är viktigt att du inte fyller i någon personlig information eller persondata om dig själv eller andra i fritextrutorna (t.ex. ditt namn eller din adress etc.).

Studien genomförs av Institutet för språk och folkminnen i ett internationellt samarbete med Universitetet i Siegen i Tyskland.

Vid frågor, kontakta gärna:
Daniel Solling, fil. dr och forskningsarkivarie (daniel.solling@isof.se)

T