Question Title

* 1. Bør bonussystemet til Oslo Taxi avvikles?

Question Title

* 2. Airport. Bør det være valgfritt å kjøre til flyplasser?

Question Title

* 3. Det skal ikke trekkes avgift for TT kjøring på under 150 kr?

Question Title

* 4. Skolekjøring skal betales med minimum 200 kr per kjøring?

Question Title

* 5. TT turer skal ha ett tak,  eksempel 500 kr, for å hindre at tjenesten koster Oslo Taxi store summer. 500 kr er uansett bra betalt.

Question Title

* 6. Oslo Taxi skal opprette en egen selvfinansierende organisasjon NB! som skal legge til rette for ett grønnere Oslo Taxi. Det skal skaffes ladeplasser, hurtigladere og parkering for løyvehavere med ladere.

Question Title

* 7. Mener du at styret i Oslo Taxi SA har gjort en god jobb?

Question Title

* 8. Det bør komme en funksjon i tablett som gjør at en ikke får skolekjøring. Dermed slipper mange å kjøre avmeldt.

T