Question Title

* 1. Heeft u voorafgaand aan het 'betreden' van de Duitse markt een marktonderzoek gedaan?

Question Title

* 2. Hoe waardevol is dit onderzoek achteraf gebleken?

Question Title

* 3. Is de strategische positionering van uw bedrijf in Nederland gelijk aan die in Duitsland, of heeft u zich in Duitsland anders gepositioneerd?

Question Title

* 4. Indien u bij vraag 3 b geantwoord hebt, waarin verschilde dan de positionering in Duitsland van uw optreden in Nederland en waarom was deze anders?

Question Title

* 5. Welk budget (marktanalyse, marketing, administratieve kosten, opbouw Duitse vennootschap, etc.) heeft u gereserveerd voor de eerste stap op de Duitse markt in het eerste jaar?

Question Title

* 6. Hoe zijn uw zaken in Duitsland georganiseerd?

Question Title

* 7. Hoe is uw binnendienst voor Duitsland georganiseerd?

Question Title

* 8. Hoe is uw buitendienst voor Duitsland georganiseerd?

Question Title

* 9. Indien u reeds Duitse medewerkers in dienst genomen heeft, op welke wijze of via welke kanalen bent u aan deze medewerkers gekomen?

Question Title

* 10. Op welke wijze distributeert u aan Duitsland? Van welke verkoopkanalen maakt u gebruik? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 11. Wat voor marketing instrumenten gebruikt u voor de Duitse markt om potentiële klanten aan te trekken (pull-strategie)?

Question Title

* 12. Hoe beoordeelt u de door u gebruikte pull-marketing instrumenten?

  niet belangrijk van gering belang belangrijk heel belangrijk
advertenties in Duitse kranten/tijdschriften
online advertenties
search engine advertising zoals Google Adwords
standhouder op Duitse beurzen
anders, nl...

Question Title

* 13. Welke kanalen gebruikt u om potentiële klanten actief aan te spreken (push-strategie)?

Question Title

* 14. Hoe beoordeelt u deze door u gebruikte pull-marketing instrumenten?

  niet belangrijk van gering belang belangrijk heel belangrijk
als standhouder op beurzen
telefonische outbound acquisitie
persoonlijke 'koude' acquisitie
gerichte mailings
active lidmaatschap van professionele netwerken (zoals DNHK of LinkedIn)
anders

Question Title

* 15. Hoe zou u uw Duitse klanten in vergelijking met uw Nederlandse klanten beschrijven?

  Duitse klanten gelijk Nederlandse klanten
stelt hoge eisen aan kwaliteit
stelt hoge eisen aan snelheid in de uitvoering
stelt hoge eisen aan snelheid in contactopname
heeft vertrouwen
ongecompliceerd
loyaal
staat open voor vernieuwing/innovatie
preciezer/formeler
neemt snel beslissingen

Question Title

* 16. Welke verschillen tussen Nederland en Duitsland zijn het moeilijkst om mee om te gaan?

Question Title

* 17. Duitsland heeft ongeveer 5x zoveel inwoners als Nederland. Verwacht u dat daarmee ook uw marktpotentieel in Duitsland 5x zo groot is?

Question Title

* 18. Welke markt, de Nederlandse of Duitse markt, is volgens u het meest concurrerend?

Question Title

* 19. Hoe waardeert u de volgende factoren voor het behalen van successen op de Duitse markt?

  niet belangrijk van gering belang belangrijk heel belangrijk
probleemloos begrijpen van de Duitse taal
vloeiend spreken van de Duitse taal
bekend zijn met en het zich aanpassen aan de Duitse cultuur
een Duitse 'uitstraling' hebben (bijv. het hebben van een Duits telefoonnummer en kantooradres)
het beantwoorden van telefoon en e-mail in het Duits
goede telefonisch bereikbaarheid
het hebben van een Duits aanspreekpunt voor de Duitse klanten
snelheid (contactopname, versturen van offertes, etc.)
punctualiteit (afspraken volledig en tijdig nakomen)
juridisch alles in kannen en kruiken hebben (bijv. juridisch advies t.a.v. Duitse algemene voorwaarden)

Question Title

* 20. Welke aanbevelingen of tips zou u graag gehad hebben voordat u op de Duitse markt actief werd?

Question Title

* 21. Hoe zou u uw Duitse 'missie' beoordelen?

Question Title

* 22. Hoeveel medewerkers telt uw Nederlandse bedrijf?

Question Title

* 23. In welke sector is uw onderneming actief?

Question Title

* 24. Hoe lang duurde het na de eerste stap op de Duitse markt (bijv. na de oprichting van een vennootschap of het in dienst nemen van een Duitse medewerker) voordat uw Duitse zaken winstgevend werden?

Question Title

* 25. Wat is de naam van uw Nederlandse onderneming?

Question Title

* 26. Mocht u interesse hebben in de eindresultaten van dit onderzoek, laat dan hierna graag uw e-mailadres achter.

Hartelijk dank voor uw deelname!

T