Detaljer om luftfartyg och brukare, markera alternativ eller skriv svar och eventuella kommentarer

Question Title

* 1. Vilken kategori tillhör Ert/Era luftfartyg:

Question Title

* 2. Om du innehar fler än ett luftfartyg av samma kategori, vänligen ange antal och fyll i genomsnittliga timmar, utrustning etc i kommande frågor.

2 50
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Typ av luftfartyg (använd ICAO format, t ex: C172, PA28):

Question Title

* 4. Är ert/era luftfartyg klassat enligt EASA, nationellt eller annan stat?:

Question Title

* 5. Luftfartyg(et/en) brukas av:

Question Title

* 6. Vilket land är ert/era luftfartyg baserat i:

Question Title

* 7. Vilket land är ert/era luftfartyg registrerat i:

Question Title

* 9. Total Airframe tid

Question Title

* 10. Uppskattad driftkostnad per timme, inklusive landningsavgifter, personal, finansiering etc. (EURO):

Question Title

* 13. Utrustning i luftfartyg: (markera)

Question Title

* 14. Använder du mobiltelefon eller läsplatta för något eller flera alternativ nedan (markera)

Question Title

* 15. Genomsnittlig bränsleförbrukning (liter/h):

Question Title

* 16. Bränsletyp:

T