Dziękujemy za to, że jesteście Państwo częścią społeczności TRANSPOREON.

Opinie cennych dostawców na rynku usług logistycznych są dla nas ważne. Dlatego też bylibyśmy zadowoleni, gdyby wzięli Państwo udział w naszym krótkim badaniu dotyczącym obecnego stanu europejskiego rynku transportowego. Kwestionariusz składa się z około 30 pytań. Udział trwa tylko 8 do 10 minut.

Państwa odpowiedzi pomogą nam lepiej zrozumieć czynniki, które obecnie kształtują stan branży logistycznej i wpływają bezpośrednio na aktualne praktyki biznesowe. W tym roku pandemia Covid-19 postawiła firmy przewozowe przed niespotykanymi dotąd wyzwaniami. Jest dla nas niezwykle ważne, aby dowiedzieć się, z jakimi problemami mierzy się Państwa firma i jak Państwo możecie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Ankieta jest w pełni anonimowa, a odpowiedzi będą analizowane w połączeniu z odpowiedziami innych osób biorących udział w ankiecie. Po zakończeniu ankiety wszyscy uczestnicy otrzymają jej wyniki i analizę.
Wyniki ankiety z 2019 r. możesz obejrzeć TUTAJ.

Z góry dziękujemy za uczestnictwo. Doceniamy poświęcony dla nas czas.

Z poważaniem


Zastrzeżenie prawne
Dane wprowadzone przez uczestników ankiety będą traktowane przez firmę TRANSPOREON jako ściśle poufne. Jednak zostaną one wykorzystane przez firmę TRANSPOREON do tworzenia sprawozdań. Sprawozdania te będą obejmować dane w formie zsumowanej i anonimowej, tak aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat uczestników.

T