Question Title

* 1. Anh chị đánh giá như thế nào về các yếu tố dưới đây của website Gyproc.Vn phiên bản mới:

  Rất kém Kém Trung bình Khá Tốt
Tốc độ truy cập của website có tốt không?
Dễ truy cập (truy cập nhanh, chuyển trang và tìm nội dung dễ dàng không?)
Chất lượng thông tin
Hình ảnh trong Website
Giao diện của Website

Question Title

* 2. Anh/Chị ấn tượng nhất về mục nào trong website mới của Gyproc?

Question Title

* 3. Website mới của Gyproc đã giúp anh chị có đầy đủ thông tin mình cần chưa?

Question Title

* 4. Anh chị muốn website bổ sung thêm chức năng gì?

Question Title

* 5. Theo Anh/Chị, website cần cải thiện như thế nào?

Question Title

* 6. Theo đánh giá của anh chị, website mới của Gyproc đạt điểm bao nhiêu trên thang điểm 10?

Question Title

* 7. Thông tin cá nhân:

T