Prvi dio – Aktivnosti Društva

Question Title

* 1. Kojoj dobnoj skupini pripadate?

Question Title

* 2. Kojoj Podružnici Društva pripadate?

Question Title

* 3. U kojem tipu laboratorija radite?

Question Title

* 4. Je li Vam poznat ustroj Društva?

Question Title

* 5. Jeste li aktivni unutar Društva?

Question Title

* 6. Ako niste aktivni unutar Društva, molimo Vas navedite razlog Vaše slabe aktivnosti u Društvu?

Question Title

* 7. Ocijenite kvalitetu rada Društva u prošlom sazivu (od 2014.-2018. godine):

Question Title

* 8. Što smatrate posebno pozitivnim u radu Društva u prošlom sazivu (od 2014.-2018. godine)?

Question Title

* 9. Čime NISTE bili zadovoljni u radu Društva u prošlom sazivu (od 2014.-2018. godine)?

Question Title

* 10. Sudjelujete li na sastancima svoje Podružnice?

Question Title

* 11. Ako ne sudjelujete na sastancima svoje Podružnice, molimo Vas navedite razlog zašto ne sudjelujete u sastancima?

Question Title

* 12. Sudjelujete li u e-seminarima u organizaciji HDMBLM?

Question Title

* 13. Ako sudjelujete u e-seminarima HDMBLM, smatrate li ih korisnima?

Question Title

* 14. Ako sudjelujete u e-seminarima u organizaciji HDMBLM, smatrate li da bi trebalo biti više e-seminara tijekom godine?

Question Title

* 15. Ako NE sudjelujete u e-seminarima HDMBLM, molim Vas navedite osnovni razlog za nesudjelovanje:

T