Har du tittat på vår utbildningsvideo ”Att styra upp dina vårdmöten”?
https://youtu.be/_rsz9MQLCWY

Delta i vårt quiz för att testa din kunskap.

Ange din emailadress så kan du vinna ett av våra fina RARE-armband. Flest rätta svar vinner. Är det oavgjort lottar vi ut armbandet.

Question Title

* 1. Ange din emailadress om du vill vinna vårt fina RARE-armband.

Question Title

* 2. Detta verktyg är ett dokument på en enda sida där du kan anteckna dina viktigaste symtom och som du alltid kan ha med dig. På baksidan finns en sammanfattning av hälso- och sjukvårdens skyldigheter gentemot dig som patient.

Question Title

* 3. Detta verktyg är ett dokument på en sida med en struktur för organisation av alla dina dokument från vården.

Question Title

* 4. Detta verktyg hjälper dig strukturera ditt samtal i vårdmötet; vad ska jag berätta först? Mina akuta symtom? Bakgrundinformation om min sällsynta diagnos? Vilka behandlingar jag har fått hittills?

Question Title

* 5. I detta verktyg kan du sammanställa all information om din sällsynta diagnos, alla dina vårdkontakter och behandlingar.

Question Title

* 6. I detta verktyg kan du anteckna dina symtom och hur du mår mellan dina vårdbesök.

Question Title

* 7. Detta verktyg hjälper dig att förbereda ditt vårdsamtal och att sammanställa den viktigaste informationen som du vill ta med dig från ditt vårdmöte.

Question Title

* 8. Detta verktyg kan du använda för att tydliggöra vilka kompetenser du har. Syftet med verktyget är att visa din vårdkontakt på vilket sätt du kan och vill bidra till din behandling.

0 av 8 besvarad(e)
 

T