Test sprawdzający wiedzę dotyczącą elementów napędu pomocniczego, rozrządu i pomp wody (INA)

Wypełnij pola poniżej. Wynik na ekranie po zakończeniu testu pokaż prowadzącemu szkolenie.

T